Back
Ismaël Mdaghri Alaoui

Ismaël Mdaghri Alaoui

Geborte datum : 06/01/1977
Jaren categorieën :
Club : JUPITEAM
Borstnummer : 1076

   Rankschikking 
Wedstrijd     Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
La foulée anvinoise

La foulée anvinoise

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 10,7 180 0h54m20s 4m59s 12,03 6530 V1 53
×
180 P 10,7 0h54m20s 4m59s 12,03 6530 V1 53
Les 20 km de Velaines

Les 20 km de Velaines

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 20,1 249 1h42m15s 5m5s 11,79 6466 V1 79
×
249 C 20,1 1h42m15s 5m5s 11,79 6466 V1 79
Le jogging des marbriers

Le jogging des marbriers

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 14,7 356 1h26m26s 5m53s 10,20 4607 V1 91
2018 14,7 241 1h20m14s 5m27s 10,99 5944 V1 72
×
356 P 14,7 1h26m26s 5m53s 10,20 4607 V1 91
La Gallo Romaine

La Gallo Romaine

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 11,8 294 0h55m43s 4m43s 12,70 6461 V1 88
×
294 C 11,8 0h55m43s 4m43s 12,70 6461 V1 88
L Hérinoise

L Hérinoise

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 11,8 193 0h59m11s 5m1s 11,96 6287 V1 65
2018 11,8 204 0h58m15s 4m56s 12,15 6248 V1 65
×
193 P 11,8 0h59m11s 5m1s 11,96 6287 V1 65
Le jogging du printemps

Le jogging du printemps

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 10,7 255 0h50m30s 4m42s 12,77 6655 V1 79
×
255 C 10,7 0h50m30s 4m42s 12,77 6655 V1 79
Le jogging des AS velainois

Le jogging des AS velainois

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2019 9,2 379 0h47m2s 5m7s 11,73 5787 V1 124
2018 10,75 397 0h55m58s 5m12s 11,52 5700 V1 112
2017 10,5 586 0h58m8s 5m32s 10,83 5025 V1 172
2013 10,35 347 0h51m59s 5m1s 11,94 5697 SE 127
×
379 P 9,2 0h47m2s 5m7s 11,73 5787 V1 124

Plaats: 0

  Aantal wedstrijden Gekozen punten Bonus punten
Challenge 3 19582 0
Patronnée 4 - 2000
Totaal 7 21582

 

Jaren categorieën:

Plaats 0 Plaats per kategorie 0
Fictieve plaats 582 Fictieve plaats per kategorie 172

 

Top 10 Challenge   

Wedstrijd   Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
Le jogging du printemps 255 10,7 0h50m30s 4m42s 12,77 6655 V1 79
Les 20 km de Velaines 249 20,1 1h42m15s 5m5s 11,79 6466 V1 79
La Gallo Romaine 294 11,8 0h55m43s 4m43s 12,70 6461 V1 88
Well and Beauty