Back

Top laatste wetstrijd

La Gallo Romaine - 25/03/2023

1. Vico Victor
2. Hernould Franky
3. Flamme Kévin
4. Van Den Brulle Jo
5. Gilmet Julien

Zien alle uitslagen van de wedstrijd

Het afval in de vuilnisbak

Verwijder uw afval in de opslaglocaties te uwer beschikking.

Vermijdt / Voorkom dat u uw gebruikte pipetten in de vrije natuur gooit.

Vrijwilligers en het milieu zullen dankbaar zijn.